Call 2020

Probíhá kontrola způsobilosti a hodnocení úplných návrhů projektů (tzv. full proposals). Výsledky budou známy v říjnu 2021.

Alokace na výzvu byla navýšena na 800 000 EUR.
Videozáznam z informačního webináře k výzvě je dostupný zde, prezentace je k nahlédnutí zde.

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty mezinárodních projektů. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 300 000 €, z toho maximálně 150 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Témata výzvy:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Projektové návrhy v anglickém jazyce mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořená výzkumníky minimálně ze tří zemí zapojených do mezinárodní výzvy (alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Seznam zemí, které předběžne projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (BelSPO; F.R.S. – FNRS; FWO), Brazílie* (CONFAP), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (EPA), Jihoafrická republika (WRC), Litva (RCL), Lotyšsko (VIAA), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG; DLR-PT), Nizozemsko (LNV), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT; FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švédsko (SEPA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR)

*Informace o zúčastněných brazilských státech najdete na zde.

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET cofundu stanovuje obecná pravidla dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech.

Ke každé mezinárodní výzvě zveřejňujeme tyto tři dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Oficiální stránka výzvy:  www.waterjpi.eu nebo www.biodiversa.org
Pro hledání partnerů můžete využít:
Partner Search Tool
– LinkedIn: Water JPI Researchers Forum 
TA ČR Partnering Tool

kontaktní osoba:
Aneta Lízancová
aneta.lizancova@tacr.cz
+420 234 611 630

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003777.