Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
2019-11-01
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
60 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
14. 11. 2018 - 31. 1. 2019

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Vše o EuroNanoMed3 Call 2019
Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky (verze 5)
Definice druhů výsledků
Nařízení komise
Program EPSILON
Oficiální dokumenty výzvy

Call text
Guidelines for applicants
Pre-proposal submission form
Doplňující dokumentace

TRL stupnice
Kategorie projektů
Povinné přílohy českého uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
TACR_Budget_data_co-financing
TACR_Budget_data
Další

Harmonogram EuroNanoMed3 Call 2019

Výzva je uzavřena.

Od 14. 11. 2018 byla vyhlášení společná mezinárodní výzva EuroNanoMed 3 Joint Call 2019. Výzva je zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Témata výzvy:

  • „Regenerative medicine“ (toto téma není podporované TA ČR)
  • „Diagnostics“
  • „Targeted delivery systems“

Více informací k výzvě a pravidlům pro české uchazeče naleznete na stránkách euronanomed.net v Call text na našich stránkách tacr.cz.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 723770.

Novinky

EuroNanoMed Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy
28. 1. 2022
- Do mezinárodní výzvy EuroNanoMed Call 2021, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti nanomedicíny, se přihlásilo celkem 43 českých…
EuroNanoMed Workshop: Translatability and regulatory affairs
15. 4. 2021
- EuroNanoMed ERA-NET Cofund pořádá ve dnech 19. a 20. dubna seminář pro podpořené projekty z mezinárodní výzvy Call 2017. Část semináře (v původním…