Více informací

Výzva je uzavřena.

kontaktní osoba pro projekty v realizaci:
Lucie Kůsová
+420 234 611 616 
kusova@tacr.cz

Od 14. 11. 2018 byla vyhlášení společná mezinárodní výzva EuroNanoMed 3 Joint Call 2019. Výzva je zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. TA ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech aplikovaného výzkumu české partnery mezinárodních konsorcií v celkové výši 1 000 000 €. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Témata výzvy:

  • “Regenerative medicine” (toto téma není podporované TA ČR)
  • “Diagnostics”
  • “Targeted delivery systems”

Více informací k výzvě a pravidlům pro české uchazeče naleznete na stránkách euronanomed.net v Call text na našich stránkách tacr.cz.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 723770.