Více informací

Výzva uzavřena.

kontaktní osoba pro projekty v realizaci:
Lucie Kůsová
+420 234 611 616 
kusova@tacr.cz

Cílem M-ERA.NET Call 2018 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.


Témata výzvy:

  1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) probíhal do 12. 6. 2018 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.