Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
4. 2. 2019
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
60%
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
13. 3. 2018 - 12. 6. 2018

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Vše o M-ERA.NET Call 2018
Další

Harmonogram M-era.Net Call 2018

Výzva je uzavřena.

Cílem M-ERA.NET Call 2018 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.


Témata výzvy:

  1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for additive manufacturing

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.

Novinky

Výsledky národní veřejné soutěže EPSILON M-era.Net Call 2018
11. 4. 2019
- Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky 6. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON M-ERA.Net 2…
Vyhlášení výzvy M-era.Net Call 2018 zaměřené na materiálový výzkum
14. 3. 2018
- Zapojte svůj projekt do výzvy M-ERA.NET Call 2018 a získejte finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvy se účastní 33…