Devátá veřejná soutěž – Dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVaI+

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 3. 2025
Alokace
10 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
730 000 Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
Malý podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
9. 10. 2024 - 27. 11. 2024

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže – dílčí cíl 1, podpora
komercializace VaVaI+

Zveřejněno dne 28. 6. 2024

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 9. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací – SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+ (dále jen „program SIGMA – DC1”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 9. 10. 2024.

Jedná se o veřejnou soutěž navazující na 6. veřejnou soutěž programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých podniků a startupů se sídlem v ČR, ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Uchazečům bude nabídnuta možnost speciálního hodnocení projektů pro synergické účely. Díky obdržení certifikace EK pro schéma navazující na program GAMA 2 v programu SIGMA se budou moci úspěšné projekty po nadrámcovém vyhodnocení hlásit do 2. kola EIC Accelerátoru. Podpořeným projektům v této VS budou poskytnuty podpůrné služby – koučink dle rozpočtových možností.

Předběžné parametry 9. veřejné soutěže programu SIGMA – DC1 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 9. veřejné soutěže programu SIGMA, DC1 zveřejní TA ČR informační prezentaci pro uchazeče na webových stránkách TA ČR.

Případné dotazy k 9. veřejné soutěži programu SIGMA, DC1 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace
projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální poradenství.

Novinky

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
28. 6. 2024
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 9. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací – SIGMA -…