Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 4. 2025
Alokace
Bude upřesněno v zadávací dokumentaci.
Maximální výše podpory na projekt
Bude upřesněno v zadávací dokumentaci.
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1: 90 %, PP2: 60 %, PP3: 85%
Uchazeči
Podniky, Výzkumné organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
4. 9. 2024 - 23. 10. 2024

Program THÉTA 2: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 27. 6. 2024

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací – THÉTA 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 4. 9. 2024.

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

TA ČR druhou veřejnou soutěž vyhlašuje ve třech podprogramech:

Podprogram 1
(PP1)
Podprogram 2
(PP2)
Podprogram 3
(PP3)
Výzkum ve veřejném zájmu Energetické technologie pro konkurenceschopnost Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

Podprogram 1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.

Podprogram 2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.

Podprogram 3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a u nichž se primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Předběžné parametry 2. veřejné soutěže programu THÉTA 2 naleznete ZDE.

TA ČR zveřejní více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu v zadávací dokumentaci
v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 2. veřejné soutěži Programu THÉTA 2 směřujte na Helpdesk. Pro konzultace
projektových záměrů jsou uchazečům k dispozici regionální poradenství.

Novinky

Program THÉTA 2: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže
27. 6. 2024
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací – THÉTA 2 …