Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
06.01.2012
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči
Lhůta pro podání návrhů projektů
21. 7. 2011 - 2. 9. 2011

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

VÝSLEDKY DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ DNE 6. 1. 2012

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášenou dne 20. července 2011.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty.

Nejzazší termín dodání Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu je 16.4. 2012.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost na postup poskytovatele při hodnocení návrhu projektu ke Kontrolní radě TA ČR.

Změnové řízení u realizovaných projektů

Pravidla pro publicitu v projektech

ARCHIV

Novinky

Výsledky 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
1. 10. 2011
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro druhou veřejnou soutěž Programu na…