Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
21. 7. 2011 - 2. 9. 2011
Termín vyhlášení výsledků
06.01.2012
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči

Dokumenty

Zadávací dokumentace

Více informací

VÝSLEDKY DRUHÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ DNE 6. 1. 2012

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášenou dne 20. července 2011.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty.

Nejzazší termín dodání Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu je 16.4. 2012.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí Technologické agentury ČR vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost na postup poskytovatele při hodnocení návrhu projektu ke Kontrolní radě TA ČR.

Změnové řízení u realizovaných projektů

Pravidla pro publicitu v projektech

ARCHIV