První veřejná soutěž - 1. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 6. 2014
Alokace
15 mil. Kč v prvním roce řešení
Maximální výše podpory na projekt
21 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
100 %
Uchazeči
Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 1. 2014 - 19. 3. 2014

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Přehled podáváných dokumentů k prokázání způsobilosti uchazeče
Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí podpory
Příloha č. 3 Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Příloha č. 4 Všeobecné podmínky
Příloha č. 5 Čestné prohlášení statutárního zástupce
Příloha č. 6 Schéma podprogramu 1 programu GAMA
Příloha č. 7 Realizace dílčího projektu
Příloha č. 8 Národní priority orientovaného výzkumu experimentálního vývoje a inovací
Související dokumentace a formuláře

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče GAMA
Příručky

Příručka pro uchazeče GAMA

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1, vyhlášené dne 30. ledna 2014.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR


DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY V PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽI

Změnové řízení u realizovaných projektů

Ostatní:

ARCHIV

Novinky

Vyhlášení výsledků 1. VS Programu GAMA
30. 6. 2014
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje…
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1.VS Programu GAMA
17. 4. 2014
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu,…