Druhá veřejná soutěž

Oznámení nového termínu vyhlášení 2. VS

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o novém termínu vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (dále jen “NCK”), jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 16. prosince 2020.

Harmonogram a předběžné parametry 2. veřejné soutěže Programu NCK naleznete ZDE. 

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.


Aktualizováno: Změna termínu vyhlášení veřejné soutěže a aktualizace parametrů

V souvislosti s pandemií COVID-19, s ohledem na situaci v České republice a z důvodu nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu na rok 2021, se Technologická agentura ČR (dále TA ČR) rozhodla změnit termín vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence.
Z původního termínu 29. dubna 2020 bude vyhlášení veřejné soutěže posunuto, a to na konec roku 2020.

Na základě toho došlo k úpravě předběžně zveřejněných parametrů veřejné soutěže, jejichž aktuální podobu naleznete ZDE. Došlo také k jejich doplnění, např. o přehled výzkumných témat, která jsou pro tuto veřejnou soutěž stanovena.

Závěrem v této souvislosti TA ČR informuje zástupce projektů realizovaných v rámci 1. veřejné soutěže Programu Národní centra kompetence o tom, že bližší informace k možnému prodloužení doby řešení realizovaných projektů v rámci 1. veřejné soutěže obdrží společně s výsledky průběžného hodnocení, a to nejpozději do 30. dubna 2020.