Třetí veřejná soutěž - Dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVaI+

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 8. 2023
Alokace
10 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
780 tis. Kč (cca 30 000 € z doporučení z GO-SME)
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 3. 2023 - 17. 5. 2023

Novinky

Program SIGMA, DC1: Oznámení předběžných parametrů 3. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
2. 2. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže v Programu SIGMA - DC1, podpora komercializace VaVaI+ (dále jen…