Třetí veřejná soutěž

Oznámení termínu vyhlášení 3. veřejné soutěže v Programu TREND, podprogramu 1 – “Technologičtí lídři” a předběžných parametrů 

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 29. dubna 2020

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR. 

Třetí veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 1 – Technologičtí lídři se liší od první veřejné soutěže, která byla též vyhlášena v podprogramu 1,
v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu TREND k nahlédnutí ZDE

Více informací ke 3. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci
v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy ke 3. veřejné soutěži Programu TREND směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz/