Dvanáctá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
28. 2. 2025
Alokace
Alokace veřejné soutěže bude určena podle schváleného státního rozpočtu na rok 2025, případně dle dalších možností zajištění finančních prostředků Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
27. 6. 2024 - 14. 8. 2024

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v8
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn Statement of the Applicant
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa

Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Program TREND: Vyhlášení 12. veřejné soutěže, PP1

Zveřejněno dne 26. 6. 2024

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 26. 6. 2024 dvanáctou veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři” (dále jen „PP1”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem dvanácté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. 6. 2024 v 9:00 hodin a končí dnem 14. 8. 2024 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje všechny uživatele informačního systému ISTA o zavedení pravidelných odstávek z důvodu vývoje sdíleného informačního systému SISTA. Více informací naleznete zde.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí informačního systému jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému naleznete zde

Pro uchazeče 12. veřejné soutěže Programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 9. 7. 2024 od 10:00 hod

Webinář budete moci sledovat v živém přenosu na YouTube (bez nutnosti instalace a přihlášení).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v informačním systému ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2020, 2021, 2022);
 • nenaplňují definici podniku v obtížích;
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 8. 2024;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Novinky

Program TREND: Prezentace a videozáznam z webináře k 12. veřejné soutěži, PP1
10. 7. 2024
- Technologická agentura České republiky pořádala ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 9. 7. 2024 webinář k 12. veřejné soutěži…
Program TREND: Vyhlášení 12. veřejné soutěže, PP1
26. 6. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 26. 6. 2024 dvanáctou…