Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
bude zveřejněno
Alokace
750 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
bez omezení
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
26. 1. 2023 - 11. 5. 2023

Termín pro příjem návrhů projektů (proposalsl) trvá do 11. 5. 2023, 17:00 SEČ.

Pokud je v projektu více českých uchazečů, povinné přílohy zasílá každý český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu prostřednictvím své datové schránky do datové schránky TA ČR. V případě, že je v projektu jen jeden český uchazeč, automaticky vystupuje v roli českého hlavního uchazeče.

Uchazeč do pole „VĚC” uvede: „Horizon2020 – QuantERA II Call 2023 – prokázání způsobilosti – akronym projektu

ID datové schránky: afth9xp

webináře

TermínAkceVíce informací/registrace
2. 3. 2023
14:00 – 16:00
QuantERA II Call 2023 Webinarwww.quantera.eu/quantera-call-2023-webinar-registration-open/

dokumenty

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy
.

Dokumenty pro českého uchazeče


Základní parametry výzvy QuantERA Call 2023_v1
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy QuantERA Call 2023_v2
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON – v účinnosti od 1. 11. 2019 do 26. 7. 2020

Povinné přílohy českého uchazeče


TA CR Application Form_QuanERA II_Call2023_v1
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_QuantERA II Call 2023
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)

Další dokumenty


Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory QuantERA II Call 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory QuantERA II Call 2023

Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

informace o výzvě

Mezinárodní výzva QuantERA Call 2023 podporuje výzkum v oblasti kvantových technologií.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
  • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

TA ČR ve výzvě QuantERA II Call 2023 podpoří pouze ty české uchazeče, kteří se zapojí do projektů zaměřených na aplikovaný výzkum (tedy v tematické oblasti Applied Quantum Science). České uchazeče zapojené do projektů základního výzkumu (v tematické oblasti Quantum Phenomena and Resources) podpoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Velikost projektového konsorcia:

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie (FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (MŠMT, TA ČR), Dánsko (IFD*), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Chorvatsko (HRZZ*),  Itálie (NQSTI*), Izrael (Innovation Auth), Kanada – Québec (PRIMA, PROMPT), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MEYER), Německo (DFG, BMBF), Nizozemsko (Quantum Delta NL), Polsko (NCBR, NCN),  Portugalsko (FCT*), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI), Švédsko (VR), Švýcarsko (SNFS), Velká Británie (UKRI EPSRC, UKRI Innovate UK).

*Seznam zemí je ze dne 26. 1. 2023,  někteří poskytovatelé svou účast ještě potvrdí. Pro aktuální seznam zemí navštivte stránku www.quantera.eu.

Pravidla výzvy:

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 750 000 EUR. O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy QuantERA Call 2023, vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika). Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Hledání partnerů: Partner Search Tool
Oficiální stránka výzvy: www.quantera.eu

Kontaktní osoba:

  • Kateřina Volfová
  • katerina.volfova@tacr.cz
  • +420 778 463 138

Novinky

QuantERA II Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
19. 12. 2023
- Do mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti kvantových technologií, se přihlásilo celkem 9…
QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií je otevřena
26. 1. 2023
- Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na výzkum kvantových technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv.…