Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
září 2024
Alokace
450 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
150 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
12. 9. 2023 - 13. 11. 2023

dokumenty

Dokumenty pro českého uchazeče

Základní parametry výzvy Water4All Call 2023_v3
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy Water4All Call 2023_v1
Všeobecné podmínky_v7
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – s účinností od 7. 9. 2023
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_Partnerství Water4All Call 2023_v1
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Další dokumenty

Nařízení komise
Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Smlouva o poskytnutí podpory_Water4All Call 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory_Water4All Call 2023
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde.

informace o výzvĚ

Mezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2023: “Aquatic ecosystem services” si klade za cíl poskytnout znalosti, modely, přístupy, nástroje a metodiky pro:

  • začlenění ekosystémových služeb do správy a řízení vodních zdrojů v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn od lokálních po globální;
  • zmírnění, přizpůsobení a odolnost vodních ekosystémů a odpovídajících ekosystémů. služeb;
  • podporu provádění politik EU a mezinárodních politik v oblasti vodních zdrojů a biologické rozmanitosti;
  • posílení účasti zúčastněných stran, komunit a společnosti jako celku na spoluvytváření. systémů správy a řízení vodních zdrojů souvisejících s ekosystémovými službami;
  • komplexnější přístupy k oceňování ekosystémových služeb, s mapováním a hodnocením jako zásadním krokem k dosažení politických cílů.

Témata výzvy (formulace v originálním znění): 

  • Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  • Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques. 
  • New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů, kteří žádají o financování od zúčastněných financujících partnerských organizací ze tří různých zemí účastnících se výzvy. Kromě výše uvedené podmínky musí projekty zahrnovat alespoň dva nezávislé právní subjekty ze dvou různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont Evropa jako příjemce finanční podpory. 

Horní hranice způsobilých projektových partnerů v konsorciu je 7, včetně 1 případného samofinancovaného partnera. Na jedno projektové konsorcium nesmí připadat více než jeden samofinancovaný projektový partner.

Seznam zapojených zemí:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, FIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie (EPSRC UKRI).

Pravidla výzvy:

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA, ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni.

Kontaktní osoba:

Oficiální stránka výzvy: www.water4all-partnership.eu

Novinky

Informační Webinář Water4All Call 2023
27. 9. 2023
- Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena od 12. září. Tato výzva je zaměřená na vodní ekosystémy včetně vnitrozemské…
Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva v rámci Evropského partnerství Water4All je otevřena
12. 9. 2023
- Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se…