Water4All

Water4All Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
12. 10. 2023
- Do mezinárodní výzvy Water4All Call 2022, která spadá do nástroje Evropská partnerství, se přihlásilo 20 českých uchazečů v rámci 12 projektů. Technologická agentura ČR podpoří 1 úspěšný český tým,…
Informační Webinář Water4All Call 2023
27. 9. 2023
- Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena od 12. září. Tato výzva je zaměřená na vodní ekosystémy včetně vnitrozemské povrchové vody, podzemní vody, pobřežní a brakické vody.…
Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva v rámci Evropského partnerství Water4All je otevřena
12. 9. 2023
- Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se o druhou společnou mezinárodní výzvu v rámci…
Water4All TAP Action on Water and biodiversity: výzva pro národní projekty v rámci vodních ekosystémů a biodiverzity je otevřena
28. 8. 2023
- Výzva Thematic Annual Programming (TAP Action) on Water and Biodiversity je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se o měkkou výzvu typu Alignment.…
Water4All Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti ochrany vodních zdrojů
19. 7. 2023
- Dne 12. září 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva Water4All Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti ochrany vodních zdrojů. Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals…