Water4All: TA ČR koordinuje mezinárodní výzvu TAP Action

Thematic Annual Programming Action (TAP Action) je další výzvou v rámci partnerství Water4All, jejímž cílem je propojit tematicky relevantní projekty, které se věnují vodním ekosystémům a biodiverzitě, motivovat je k mezinárodní spolupráci a předávání zkušeností. V rámci TAP Action jsme vytvořilibrožuru Who-is-Who, ve které jsou představeny hlavní cíle výzvy, potřebné informace, podpořené projekty a kontakty.

Představení Thematic Annual Programming Action:

Jedná se o výzvu typu Alignment, která podporuje mezinárodní mobilitu, sdílení dobré praxe, materiálů, infrastruktur, dat a výsledků. Do TAP Action jsou zapojeni poskytovatelé ze čtyř evropských zemí (Česká republika, Finsko, Irsko a Španělsko), kteří do výzvy mohou nominovat jeden až tři projekty podpořené na národní úrovni.

Více informací o Water4All TAP Action naleznete nanašem webu.

Zveřejněno dne 19. 1. 2024.