Novinky

Water4All Call 2023: Druhá mezinárodní výzva v rámci Evropského partnerství Water4All je otevřena
12. 9. 2023
- Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se…
Water4All TAP Action on Water and biodiversity: výzva pro národní projekty v rámci vodních ekosystémů a biodiverzity je otevřena
28. 8. 2023
- Výzva Thematic Annual Programming (TAP Action) on Water and Biodiversity je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství…
Water4All Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti ochrany vodních zdrojů
19. 7. 2023
- Dne 12. září 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva Water4All Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti ochrany vodních zdrojů. Termín pro…

Více informací

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 778 976 953


Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.


Více informací o Partnerství Water4All

Bezpečnost vody znamená schopnost obyvatelstva zajistit si udržitelný přístup k dostatečnému množství vody přijatelné kvality pro udržení živobytí, lidského blahobytu a socioekonomické rovnováhy, pro zajištění ochrany před znečištěním vody a souvisejícími katastrofami a pro zajištění udržitelného rozvoje, zachování ekosystémů v prostředí míru a politické stability.

Vizí Partnerství Water4All je podpořit systémové transformace a změny v oblasti výzkumu – inovace v oblasti vody, podpora propojení mezi vlastníky problémů a jejich řešeními pro zajištění bezpečnosti vody pro všechny v dlouhodobém horizontu. Dosažení cílů Water4All vyžaduje inkluzivní a systémový přístup s logickým řetězcem od analýzy problémů a identifikace nedostatků ve znalostech až po přijetí řešení a jejich konkrétní podobu příslušnými zúčastněnými stranami.


Více informací o Evropských partnerstvích

Evropská partnerství a jejich výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného partnerství a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.