Novinky

Water4All: TA ČR koordinuje mezinárodní výzvu TAP Action
19. 1. 2024
- Thematic Annual Programming Action (TAP Action) je další výzvou v rámci partnerství Water4All, jejímž cílem je propojit tematicky relevantní…
Water4All Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
12. 10. 2023
- Do mezinárodní výzvy Water4All Call 2022, která spadá do nástroje Evropská partnerství, se přihlásilo 20 českých uchazečů v rámci 12 projektů.…
Informační Webinář Water4All Call 2023
27. 9. 2023
- Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena od 12. září. Tato výzva je zaměřená na vodní ekosystémy včetně vnitrozemské…

Více informací

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.


Více informací o Partnerství Water4All

Bezpečnost vody znamená schopnost obyvatelstva zajistit si udržitelný přístup k dostatečnému množství vody přijatelné kvality pro udržení živobytí, lidského blahobytu a socioekonomické rovnováhy, pro zajištění ochrany před znečištěním vody a souvisejícími katastrofami a pro zajištění udržitelného rozvoje, zachování ekosystémů v prostředí míru a politické stability.

Vizí Partnerství Water4All je podpořit systémové transformace a změny v oblasti výzkumu – inovace v oblasti vody, podpora propojení mezi vlastníky problémů a jejich řešeními pro zajištění bezpečnosti vody pro všechny v dlouhodobém horizontu. Dosažení cílů Water4All vyžaduje inkluzivní a systémový přístup s logickým řetězcem od analýzy problémů a identifikace nedostatků ve znalostech až po přijetí řešení a jejich konkrétní podobu příslušnými zúčastněnými stranami.


Více informací o Evropských partnerstvích

Evropská partnerství a jejich výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného partnerství a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.