Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2022
probíhá hodnocení návrhů projektů

Novinky

Water4All Call 2022: Příjem návrhů projektů do 31. 10. 2022
21. 10. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Water4All Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposal) trvá do 31.…
Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji je otevřena
1. 9. 2022
- Od 1. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and…
Partnerství Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji
2. 8. 2022
- V září 2022 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy Evropského partnerství Water4All Call 2022: “Management of water…

Více informací

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 778 976 953


Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.


Více informací o Partnerství Water4All

Bezpečnost vody znamená schopnost obyvatelstva zajistit si udržitelný přístup k dostatečnému množství vody přijatelné kvality pro udržení živobytí, lidského blahobytu a socioekonomické rovnováhy, pro zajištění ochrany před znečištěním vody a souvisejícími katastrofami a pro zajištění udržitelného rozvoje, zachování ekosystémů v prostředí míru a politické stability.

Vizí Partnerství Water4All je podpořit systémové transformace a změny v oblasti výzkumu – inovace v oblasti vody, podpora propojení mezi vlastníky problémů a jejich řešeními pro zajištění bezpečnosti vody pro všechny v dlouhodobém horizontu. Dosažení cílů Water4All vyžaduje inkluzivní a systémový přístup s logickým řetězcem od analýzy problémů a identifikace nedostatků ve znalostech až po přijetí řešení a jejich konkrétní podobu příslušnými zúčastněnými stranami.


Více informací o Evropských partnerstvích

Evropská partnerství a jejich výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného partnerství a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.