Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
podzim 2022
Alokace
350 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
180 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
hlavní uchazeč: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu; další účastník: výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu

Dle předběžného harmonogramu by měla být výzva vyhlášena přes léto 2022.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty pro české uchazeče

Národní podmínky pro uchazeče Water4All Call 2022_v1

Mezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools” se bude snažit přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v dané problematice děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů v různých měřítcích a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody související s extrémními událostmi. Čeští uchazeči se ovšem musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky budou uplatnitelné v podmínkách ČR (Tato uplatnitelnost bude kontrolována v průběhu kontroly způsobilosti).

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň jeden způsobilý partner z členské země EU a nejméně dva další způsobilí partneři z členské nebo přidružené země EU). Maximální počet způsobilých partnerů v konsorciu je sedm, z toho může být maximálně jeden z nich samofinancovaný.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, VLAIO), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, YM), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Německo (BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF) a Turecko (TUBITAK).

Pravidla výzvy:

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu Prostředí pro život, ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty mezinárodních projektů. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 350 000 €, z toho maximálně 180 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Hledání partnerů:

Bude zveřejněno

Kontaktní osoba:

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 778 976 953

Oficiální stránka výzvy: www.waterjpi.eu

Novinky

Partnerství Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji
3. 1. 2022
- Začátkem roku 2022 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy Evropského partnerství Water4All Call 2022: “Management of water…