Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
pravděpodobně září 2023
Alokace
700 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
230 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
85 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
1. 9. 2022 - 31. 10. 2022

Výzva je uzavřena.

Webináře

termín názevvíce informací
13. 10. 2022Water4All Partnership Launch Eventregistrace a program
4. 10. 2022TA ČR a NCBR online Workshop k výzvám Evropských partnerství CET, DUT a Water4Allprezentace
23. 9. 2022Water4All 2022 Call Information Webinarzáznam a prezentace zde

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Z důvodu úpravy směrnice SME-36, která popisuje postup TA ČR pro mezinárodní výzvy, došlo ke změně názvů dokumentů:
Národní podmínky pro českého uchazeče – nově Základní parametry výzvy,
Příručka pro uchazeče – nově Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy.

Dokumenty pro české uchazeče

Základní parametry výzvy Water4All Call 2022_v2
Všeobecné podmínky_v7
Podmínky zapojení českého uchazeče do výzvy Water4All Call 2022 _v3
Povinné přílohy českého uchazeče

TA CR Application Form_Water4All Call 2022_v2
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“_Water4All Call 2022
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Čestné prohlášení za uchazeče – Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet (nově 2022)
Přehled povinných příloh_Water4All Call 2022
Další dokumenty

Doplňující dokumenty (definice druhů výsledků, TRL, cíle NPOV, podnik v obtížích)
Nařízení komise
Pravidla pro publicitu
Smlouva o poskytnutí podpory Water4All Call 2022_verze k 24. 2. 2023
Rozhodnutí o poskytnutí podpory Water4All Call 2022_verze k 24. 2. 2023
Oficiální dokumenty výzvy jsou dostupné zde

Více informací o výzvě

Mezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools” se bude snažit přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom,co se v dané problematice děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů v různých měřítcích a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody související s extrémními událostmi.

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Velikost projektového konsorcia:

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň jeden způsobilý partner z členské země EU a nejméně dva další způsobilí partneři z členské nebo přidružené země EU). Maximální počet způsobilých partnerů v konsorciu je sedm, z toho může být maximálně jeden z nich samofinancovaný.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, VLAIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Německo (BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie (EPSRC UKRI).

Pravidla výzvy:

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Hledání partnerů:

The Online Submission Tool

Oficiální stránka výzvy: www.waterjpi.eu

Novinky

Water4All Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
12. 10. 2023
- Do mezinárodní výzvy Water4All Call 2022, která spadá do nástroje Evropská partnerství, se přihlásilo 20 českých uchazečů v rámci 12 projektů.…
Water4All Call 2022: Příjem návrhů projektů do 31. 10. 2022
21. 10. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Water4All Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposal) trvá do 31.…