Water4All Call 2022: Příjem návrhů projektů do 31. 10. 2022

Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Water4All Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposal) trvá do 31. 10. 2022, 15:00 SEČ.

Koordinátor projektu podává pre-proposal prostřednictvím elektronického systému dostupného pod tímto odkazem

Pokud je v projektu více českých uchazečů, povinné přílohy zasílá každý český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu prostřednictvím své datové schránky do datové schránky TA ČR do stejného termínu jako je příjem pre-proposal, tj. 31. 10. 2022, 15:00 SEČ.

Uchazeč do pole „VĚC” uvede: „Horizont Evropa – Partnerství Water4All Call 2022 prokázání způsobilosti akronym projektu“.

ID datové schránky: afth9xp

Přehled povinných příloh:

Hlavní uchazeč zasílá:Další účastník zasílá:
Účetní závěrky za roky uvedeny (2018, 2019, 2020)*Účetní závěrky za roky uvedeny (2018, 2019, 2020)*
Čestné prohlášení za uchazečeČestné prohlášení za uchazeče
Čestné prohlášení o složení konsorcia
TA CR Application Form
Přílohy k výsledkům**
Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat”

*Pouze pokud se jedná o podnik, a pokud nejsou závěrky zvěřejněny ve Veřejném rejstříku.
**Pouze pro výsledky druhů Nmet a Patent.

Povinné přílohy k výstupům/výsledkům a TA CR Application Form musí být zaslány do stanoveného termínu pro podání návrhu projektu (pre-proposal), TA ČR je nebude dodatečně vyžádávat.

Všechny aktuální dokumenty naleznete zde v sekci „Dokumenty”.