Water4All TAP Action on Water and Biodiversity

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
leden 2024
Alokace
5 000 000 Kč
Maximální výše podpory na projekt
1 600 000 Kč (za předpokladu, že se částka dodatečných nákladů ani částka dodatečné podpory nezvýší více než o 50 % oproti schválenému rozpočtu národního projektu)
Maximální intenzita podpory na projekt
Výše intenzity podpory bude stejná jako u národního projektu financovaného z programu Prostředí pro život
Uchazeči
Výzva je určena pouze pro stávající řešitele projektů z národního programu Prostředí pro život.
Lhůta pro podání návrhů projektů
25. 8. 2023 - 22. 9. 2023

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumenty pro české uchazeče

Základní parametry výzvy
Podmínky zapojení českého uchazeče
Terms of Reference
Zadost o zapojeni_Water4All TAP Action_2023

Who-Is-Who Brochure – Water4All TAP

VÍCE INFORMACÍ O VÝZVĚ

Water4All: TA ČR koordinuje mezinárodní výzvu TAP Action

Zveřejněno dne 19. 1. 2024

Thematic Annual Programming Action (TAP Action) je další výzvou v rámci partnerství Water4All, jejímž cílem je propojit tematicky relevantní projekty, které se věnují vodním ekosystémům a biodiverzitě, motivovat je k mezinárodní spolupráci a předávání zkušeností. V rámci TAP Action jsme vytvořilibrožuru Who-is-Who, ve které jsou představeny hlavní cíle výzvy, potřebné informace, podpořené projekty a kontakty.

Představení Thematic Annual Programming Action:

Jedná se o výzvu typu Alignment, která podporuje mezinárodní mobilitu, sdílení dobré praxe, materiálů, infrastruktur, dat a výsledků. Do TAP Action jsou zapojeni poskytovatelé ze čtyř evropských zemí (Česká republika, Finsko, Irsko a Španělsko), kteří do výzvy mohou nominovat jeden až tři projekty podpořené na národní úrovni.

Více informací o Water4All TAP Action naleznete na našem webu.

Thematic Annual Programming Action (TAP Action) je mezinárodní výzva typu Alignment. Hlavním smyslem výzev typu Alignment je sdílení znalostí, vyrovnání úrovní zapojených projektů a příprava na další mezinárodní spolupráci. Cílem této Water4All TAP Action on Water and Biodiversity výzvy je podpora mezinárodní spolupráce již podpořených národních projektů: sdílení dobré praxe, materiálů, infrastruktur, dat a výsledků, ale také mezinárodní mobilita, síťování, mapování a matchmaking.

Na základě hodnocení žádostí o zapojení Technologická agentura České republiky (TA ČR) bude do výzvy nominovat probíhající podpořené projekty aplikovaného výzkumu z programu Prostředí pro život:

  • které byly podpořeny v rámci 5. a 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život,
  • které svým obsahem odpovídají tematickému zaměření Water4All TAP Action dle oficiálního dokumentu Terms of Reference: mají buď obory CEP v kombinaci jakéhokoli relevantního D + jakéhokoli relevantního E, a nebo CEP relevantního D + relevantního FORDu,
  • které budou v realizaci po celou dobu trvání TAP Action on Water and Biodiversity, tj. od ledna 2024 do prosince 2025.

Termín pro příjem žádostí o zapojení do TAP Action je do 22. září 2023, 17:00 (SEČ).

Hlavní myšlenkou TAP Action je seskupit projekty, které se už podobným aktivitám věnují, a motivovat je pro sdílení dobré praxe, znalostí, zkušeností, myšlenek a výsledků / nápadů na výzkum.

Téma výzvy (v originálním znění): Water for ecosystems and biodiversity: environmental engineering and ecohydrology for ecosystems restoration, multiple pressure–impact–response relationships, monitoring tools at different scales, harmonization of methodologies for evaluation of surface water hydromorphology, Impacts of hydrological extremes, rehabilitation of water bodies.

Výzva se zaměřuje zejména na multidisciplinární přístup k vyjmenovaným oblastem.

Seznam zapojených zemí: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Irsko, Španělsko.

Uchazeči: Výzva je určena pouze pro stávající řešitele projektů z národního programu Prostředí pro život:

  • které byly podpořeny v rámci 5. a 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život,
  • které svým obsahem odpovídají tematickému zaměření Water4All TAP Action dle oficiálního dokumentu Terms of Reference: mají buď obory CEP v kombinaci jakéhokoli relevantního D + jakéhokoli relevantního E, nebo CEP relevantního D + relevantního FORDu,
  • které budou v realizaci po celou dobu trvání TAP Action on Water and Biodiversity, tj. do prosince 2025.

Na základě hodnocení žádostí o zapojení Technologická agentura České republiky (TA ČR) bude do výzvy nominovat až tři probíhající projekty. Termín pro příjem žádostí o zapojení do TAP Action je 22. září 2023, 17:00 (SEČ). Detailní informace k tematickému zaměření, realizaci a cílům výzvy naleznete v dokumentu Terms of Reference. Čeští uchazeči musí zároveň splňovat národní podmínky, které jsou podrobně rozepsány v Podmínkách zapojení českého uchazeče. Všechny tyto dokumenty naleznete výše ve stejnojmenné sekci Dokumenty.

Novinky

Water4All: TA ČR koordinuje mezinárodní výzvu TAP Action
19. 1. 2024
- Thematic Annual Programming Action (TAP Action) je další výzvou v rámci partnerství Water4All, jejímž cílem je propojit tematicky relevantní…
Water4All TAP Action on Water and biodiversity: výzva pro národní projekty v rámci vodních ekosystémů a biodiverzity je otevřena
28. 8. 2023
- Výzva Thematic Annual Programming (TAP Action) on Water and Biodiversity je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství…