Water4All TAP Action on Water and biodiversity: výzva pro národní projekty v rámci vodních ekosystémů a biodiverzity je otevřena

Výzva Thematic Annual Programming (TAP Action) on Water and Biodiversity je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se o měkkou výzvu typu Alignment. Hlavním smyslem výzev typu Alignment je sdílení znalostí, vyrovnání úrovní zapojených projektů a příprava na další mezinárodní spolupráci. Cílem výzvy TAP Action on Water and Biodiversity je podpora mezinárodní spolupráce již podpořených národních projektů: sdílení dobré praxe, materiálů, infrastruktur, dat a výsledků, ale také mezinárodní mobilita, síťování, mapování a matchmaking.

Výzva se zaměřuje zejména na multidisciplinární přístup k následujícím oblastem:

  • environmental engineering and ecohydrology for ecosystems restoration,
  • multiple pressure–impact–response relationships,
  • monitoring tools at different scales,
  • harmonization of methodologies for evaluation of surface water hydromorphology,
  • impacts of hydrological extremes, rehabilitation of water bodies.

Žádosti o zapojení můžete podávat do 22. září 2023, 17:00 (SEČ) prostřednictvím datové schránky.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) Prostředí pro život (Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu a Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí). 

Českými uchazeči mohou být národní projekty:

  • které byly podpořeny v rámci 5. a 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život,
  • které svým obsahem odpovídají tematickému zaměření TAP Action Water4All dle oficiálního dokumentu Terms of Reference: mají buď obory CEP v kombinaci jakéhokoli relevantního D + jakéhokoli relevantního E, a nebo kombinaci CEP relevantního D + relevantního FORDu,
  • které podle veřejné soutěže, ve které byly podpořeny, mohou být v realizaci po celou dobu trvání TAP Action on Water and Biodiversity, tedy alespoň do prosince 2025.

Na základě hodnocení žádostí o zapojení vybere TA ČR maximálně tři projekty. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče je 5 000 000 Kč. Nejvyšší povolená intenzita podpory se řídí pravidly veřejné soutěže, v rámci které byl národní projekt podpořen.

V dokumentu Podmínky zapojení českého uchazeče, který je dostupný zde, najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče.

Seznam zapojených zemí: 

Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Irsko, Španělsko.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky výzvy tacr.cz a www.water4all-partnership.eu/joint-activities/tap-action-water-and-biodiversity.