Spolupráce MPO a TA ČR v Programu TREND je uchazeči ceněna

Dne 15. května 2019 byla vyhlášena první veřejná soutěž (dále jen 1. VS”) v Programu TREND, který pro Ministerstvo průmyslu a obchodu
(dále jen MPO”) implementuje Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR”). Pro ověření správného nastavení podání návrhu projektu provedla
TA ČR po ukončení formální kontroly dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat od žadatelů zpětnou vazbu.

Dotazník s prosbou o hodnocení 1. VS v oblasti poskytování informací při vyhlášení VS a práce v informačním systému ISTA byl rozeslán
na 320 vlastníků podaných návrhů projektů, z nichž 104 zareagovalo a poskytlo zpětnou vazbu. Návratnost tak dosáhla 32 %.

Dotazník byl složen ze tří otevřených otázek:

1) Jak hodnotíte námi poskytnuté informace k veřejné soutěži?

2) Jak hodnotíte informační systém ISTA?

3) Chtěli byste nám ještě něco sdělit?

Jak tedy program MPO a TA ČR dopadl u samotných žadatelů?

V první otázce se 88 % respondentů vyjádřilo pozitivně o poskytování informací před vyhlášením a i během VS. Velmi kladně bylo oceňováno provedení seminářů/videoseminářů v dostatečném předstihu a dále byla například vyzdvižena velmi dobrá podpora a komunikace přes rozhraní Helpdesk.

Jako dobrý nebo vynikající hodnotilo systém ISTA 84 % respondentů, pouze 16 % respondentů identifikovalo v systému nějaké nedostatky. Systém ISTA byl v komentářích několikrát oceněn (například v porovnání s ostatními systémy pro poskytování podpory), ale též se objevovaly náměty
a návrhy na další vylepšení systému.

Poslední otázka byla koncipována jako komentář k programu obecně. Této možnosti využila přibližně třetina všech respondentů. Témata odpovědí se opět vracela k hodnocení systému ISTA, dále například hodnotila práci TA ČR nebo respondenti komentovali své zkušenosti s podáním projektu
do 1. VS.

Z výsledků dotazníkového šetření tak lze jednoznačně vyvodit spokojenost účastníků se způsobem, jakým byla 1.VS vyhlášena. Pro programový tým složený ze zástupců MPO a TA ČR je to důkazem toho, že společná práce přináší úspěchy.

Celé vyhodnocení zpětné vazby k 1.VS Programu TREND naleznete ZDE.