Zástupci TA ČR a MPO společně přivítali korejskou podnikatelskou delegaci

Ve dnech 15. až 16. května 2023 do Prahy přijela korejská podnikatelská delegace, kterou vedl prezident Ki-Young Kweon z Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). Delegace plynule navázala na podnikatelskou misi do Koreje a na Tchaj-wan, které se zúčastnili rovněž zástupci TA ČR v březnu letošního roku.

První den se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky konal Česko-korejský R&D workshop zaměřený na oblast jaderné energetiky. Zúčastnili se ho zástupci 8 korejských a 8 českých podniků, univerzit a výzkumných institucí. Účastníci workshopu byli přivítáni RNDr. Martinem Bunčekem, Ph.D., ředitelem Kanceláře TA ČR, Ing. Jiřím Odruškou, vedoucím oddělení strategie a výzkumu v jaderné energetice MPO, panem
Ki-Young Kweonem, prezidentem KETEP a paní Eun Young Seo, vedoucí úřadu na Velvyslanectví Korejské republiky. Následně jim byla představena společná výzva KETEP a TA ČR na podporu R&D projektů na téma jaderné energetiky v rámci programu DELTA 2. Tato výzva byla vyhlášena dne
17. května 2023 na webu TA ČR. Poté ve dvou samostatných blocích představily korejské i české subjekty svou činnost a možnosti spolupráce.
V odpoledním bloku pak měli účastníci možnost vzájemně diskutovat návrhy na budoucí společné výzkumné projekty.

Druhý den navštívila korejská delegace ÚJV Řež, a. s.. Delegaci uvítal ředitel divize ENERGOPROJEKT PRAHA Ing. Petr Mach a své oddělení Radiační chemie a kvalifikace na prostředí představil i Dr. Ing. Vít Plaček. Následně měla korejská delegace možnost prohlédnout si areál, navštívit pracoviště kvalifikace kabelů, prohlédnout si výzkumný reaktor LR0 / LVR15 a také pracoviště Horkých komor Centra výzkumu Řež.