Water4All Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti ochrany vodních zdrojů

Dne 12. září 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva Water4All Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti ochrany vodních zdrojů. Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals) potrvá do 13. listopadu 2023, 15:00 SEČ.

Témata výzvy (v originálním znění):

  1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change.
  2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí*:

Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, JAR, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené Království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

*seznam zemí je předběžný

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče v celkové alokaci 450 000 EUR. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které budou zveřejněny v dokumentu “Podmínky zapojení českého uchazeče” vycházející z Programu SIGMA.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a stránky Evropského partnerství Water4All.