Záměr zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Technologická agentura ČR (TA ČR) jako poskytovatel podpory v rámci „Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2“ oznamuje svůj záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu k řešení projektu TIRXMZV942 s názvem „Využití zahraničněpolitických nástrojů k posílení odolnosti ČR vůči hrozbám hybridního charakteru“ v přímém zadání. Projekt byl připraven
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Podrobnosti projektu jsou popsány v Projektovém rámci a v Harmonogramu řešení.

Oznámení o záměru zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v přímém zadání naleznete ZDE.

Připomínky k záměru je možné zaslat do 21 dnů od uveřejnění na e-mailovou adresu: dodatecne.informace.beta@tacr.cz.