Zástupci Evropské komise ocenili výstupy projektu GO - SME

Mezinárodní projekt GO – SME pro podporu zapojení firem do EIC Akcelerátoru spěje ke konci. Poslední workshop se uskutečnil na konci března
a nabídnul mnoho podnětů k podpoře inovativních malých a středních podniků a startupů. Mezi účastníky byli i zástupci Výkonné agentury pro malé a střední podniky Evropské inovační rady (EISMEA). Ti ocenili výstupy GO – SME projektu, zejména získání plug-in certifikací pro schémata podpory, které umožní postoupení excelentních podpořených projektů rovnou do fáze “Full proposal” EIC Akcelerátoru. Dalším přínosným výstupem bylo konání mezinárodního hodnotícího panelu, který měl za cíl simulovat pro firmy vybrané na národních úrovních 3. kolo EIC Akcelerátoru
(Face-to-face Interview s porotou EIC  tzv. “Full proposal” fáze). Panel umožnil agenturám porovnat příjemce svých programů a firmy získaly nejenom trénink, ale především cennou zpětnou vazbu od expertů z businessu a zkušenosti s hodnocením projektů v EIC Akcelerátoru.

Na workshopu sdílely evropské agentury financující inovativní projekty své zkušenosti získané během trvání projektu, například dobrou praxi
v programech na podporu malých a středních podniků a startupů v raných stádiích inovace nebo etické principy podpory inovací. Diskusní část nabídla zkušenosti firem a mentorů z fáze koučování, která navázala na mezinárodní hodnotící panel.  

Díky GO – SME se podařilo TA ČR a některým dalším evropským agenturám získat certifikaci pro tzv. plug-in mechanismus, který urychlí cestu inovativních firem směrem k EIC Akcelerátoru (více o plug-in mechanismu v ČR se dozvíte ZDE). Workshop tak prokázal úspěšnost projektu GO-SME, o jehož pokračování nyní TA ČR jedná s dalšími členy projektového konsorcia.