BiodivRestore Call 2020: výzva pro mezinárodní výzkum v ekologii obnovy je otevřena

Mezinárodní výzva BiodivRestore Call 2020 je od dnešního dne otevřena.  Jejím cílem je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí. 

Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) můžete podávat prostřednictvím mezinárodního elektronického systému do 7. prosince 2020.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) a Ministerstva životního prostředí „Prostředí pro život“, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 300 000 €, z toho maximálně 150 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Výzva se věnuje těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

V příručce Vše o BiodivRestore Call 2020, která bude dostupná zde, se dozvíte všechno o výzvě z pohledu českého uchazeče. Informační webinář pro uchazeče ze všech zemí se uskuteční 27. října 2020, v čase od 14:00 do 15:30. Registrovat se můžete zde.

Seznam zemí, které jsou do výzvy zapojené:

Belgie (BelSPO; F.R.S. – FNRS; FWO), Brazílie* (CONFAP), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Irsko (EPA), Jihoafrická republika (WRC), Litva (RCL), Lotyšsko (VIAA), Maroko (MENFPESRS), Moldavsko (NARD), Německo (DFG; DLR-PT), Nizozemsko (LNV), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT; FRCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI), Švédsko (SEPA), Švýcarsko (SNSF), Taiwan (MOST), Tunisko (MHESR)

*Informace o zúčastněných brazilských státech najdete v dokumentu zde.

Pro hledání partnerů můžete využít:

BiodivRestore Partner Search Tool
LinkedIn Water JPI Researches Forum
TA ČR Partnering Tool

Pro české uchazeče, kteří podávají svůj návrh projektu prostřednictvím mezinárodní výzvy vyhlášené v rámci daného ERA-NET cofundu stanovuje obecná pravidla dokument Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET cofundech.

Ke každé mezinárodní výzvě zveřejňujeme tyto 3 výše zmíněné dokumenty, které jsou pro českého uchazeče klíčové:

Pro aktuální informace sledujte webové stránky tacr.cz, biodiversa.org nebo waterjpi.eu.