Blíží se vyhlášení prvních mezinárodních výzev v Evropských partnerstvích CET a DUT

V září 2022 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do prvních mezinárodních výzev dvou Evropských partnerství – Clean Energy Transition (CET) a Driving Urban Transitions (DUT). Evropská partnerství představují nový nástroj unijního programu Horizont Evropa pro oblast mezinárodní spolupráce v kolaborativním výzkumu a společném programování, který nahradí dosavadní nástroj ERA-NET Cofund. Více informací o Evropských partnerstvích naleznete zde.

Partnerství CET

Výzva Partnerství CET (Clean Energy Transition) Call 2022, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem: 

TRI 1: Integrated Net-zero-emissions Energy System
Témata
Call Module 1.1: RESDemoPowerFlex
Call Module 1.2: PowerPlanningTools


TRI 3: Enabling Climate Neutrality with Storage Technologies, Renewable Fuels and CCS (Carbon Capture and Storage) and CCU (Carbon Capture and Utilisation)
Témata
Call Module 3.1: Enabling Climate Neutrality with CCU/CCS
Call Module 3.2: Enabling Climate Neutrality with hydrogen and renewable fuels


TRI 5: Integrated Regional Energy Systems
Téma
Call Module 5.1: Integrated Regional Energy Systems for a Resilient, Secure, and Renewable Energy Supply


TRI 7: Integration in the Built Environment
Témata
Call Module 7.1: R&I in clean energy integration in the built environment
Call Module 7.2: Solutions to energy transition in the built environment

Více o TRIs a Call Modulech naleznete zde.

Mezinárodní informační webinář (CET Partnership Call Launch Event Webinar) se bude konat 13. září 2022. Program webináře, včetně registrace, bude Sekretariátem výzvy brzy zveřejněn na tomto odkazu.

Partnerství DUT

Výzva Partnerství DUT (Driving Urban Transitions) Call 2022  vyhlašuje strategická síť JPI Urban Europe. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Mezinárodní konsorcia budou moci podávat projekty ve třech tematických oblastech: 

  • Positive Energy Districts (PED)
  • 15-Minute City (15mC)
  • Circular Urban Economies (CUE)

Čeští uchazeči se budou moci zapojit do prvních dvou jmenovaných témat. Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí a cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí. 

Pro aktuální informace o výzvách sledujte webové stránky www.tacr.cz a stránky partnerství CET – www.cetpartnership.eu a DUT – www.jpi-urbaneurope.eu.

Na podzim 2022 TA ČR vyhlásí také první výzvu Partnerství Water4All Call 2022, jejíž vyhlášení bylo přesunuto ze začátku letošního roku. Podrobnosti o této výzvě, která je zaměřená na oblast zacházení s vodními zdroji, naleznete zde.