Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022: Mezinárodní výzva je otevřená

Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022 je otevřena od 21. 9. 2022. Výzva je zaměřena na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 21. 11. 2022, 13:00 SEČ.

Podrobnosti k výzvě se dozvíte 4. 10. 2022 na online Workshopu k výzvám Evropských partnerství. Více informací spolu s registrací naleznete na tomto odkazu.

Mezinárodní konsorcia budou moci podávat projekty ve třech tematických oblastech: 

Positive Energy Disctricts Pathway (PED):

1. Energy communities – energy transition driven by civil society
2. Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges
3. Energy efficiency in existing urban structures

15-Minutes City Pathway (15mC):

2. Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)

Okruh Positive Energy Districts cílí na nová inovativní řešení pro plánování a vytváření energeticky pozitivních čtvrtí a cílem okruhu 15-Minutes City je zlepšení městské mobility a dostupnosti služeb na úrovni městských čtvrtí. 

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 600 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je 250 000 EUR. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*: 

Belgie (F.R.S.-FNRS, VLAIO, FWO, Innoviris); Bulharsko (BNSF); Česo (TA ČR); Dánsko (IFD); Estonsko (ETAg, MKM); Finsko (BF); Fracie (ADEME, ANR); Island (Rannis); Itálie (MiSE, MUR); Kypr (RIF); Litva (LMT); Lotyšsko (LCS); Maďarsko (NKFIH); Německo (DLR, FZJ-PtJ); Nizozemí (MINBZK, NWO, NWO-SIA); Norsko (RCN); Polsko (NCBR); Portugalsko (CCDR-C, FCT); Rakousko (FFG); Rumunsko (UEFISCDI); Řecko (GSRI); Slovinsko (ARRS); Španělsko (AEI, CDTI); Švédsko (Formas, Vinnova, SWEA); Švýcarsko (Innosuisse, SNSF, DETEC); Turecko (TUBITAK); Velká Británie (UKRI)

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 21. 9. 2022

Čeští uchazeči musí splňovat mezinárodní pravidla, ale také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu EPSILON a Národního plánu obnovy, ze kterého budou financováni.

Informace pro zapojení do výzvy naleznete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Driving Urban Transitions (DUT) Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”. Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.dutpartnership.eu.