Pátá veřejná soutěž - 2PP

Program GAMA, PP2: Vyhlášení výsledků 5. VS
24. 5. 2019
- 24. 5. 2019 Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2…
Program GAMA, PP1 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 5.VS
9. 5. 2019
- 9. 5. 2019 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěževe výzkumu a experimentálním vývoji…
Vyhlášení 5. VS Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, GAMA , podprogram 2, SEAL OF EXCELLENCE
13. 3. 2019
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. března 2019 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného výzkumu,…
Oznámení o připravované veřejné soutěži pro projekty SEAL OF EXCELLENCE
30. 1. 2019
- Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 5. veřejná soutěž Programu GAMA, podprogram 2 (dále jen veřejná soutěž) pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1 ze 4. uzávěrky…