Šestá veřejná soutěž

PROGRAM GAMA, PP2: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 6. VS A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ PRO PROJEKTY SME INSTRUMENTU FÁZE 1 S PEČETÍ SEAL OF EXCELLENCE
2. 8. 2019
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2 (dále jen veřejná soutěž)…