Třetí veřejná soutěž - 2PP

Program GAMA, PP 2, SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky 3. VS
4. 11. 2019
- Technologická agentura ČR (dále „TA ČR“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 - Seal of Excellence, vyhlášené dne 7.…
Program GAMA, PP2 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení podmínek pro přijetí návrhů projektů do 3.VS
27. 4. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu GAMA, PP2 -…