První veřejná soutěž

Výsledky 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
24. 7. 2012
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro první veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a…