Omega

Vyhlášení výsledků 3. VS Programu OMEGA
12. 11. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA …
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. VS Programu OMEGA
16. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného…
Vyhlášení výsledků 2. VS Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
22. 3. 2013
- Technologická agentura ČR VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, zveřejněné dne 16. ledna…
Výsledky formální kontroly 2. VS Programu OMEGA
21. 3. 2013
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 2. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a…
Výsledky 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
24. 7. 2012
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro první veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a…