Třetí veřejná soutěž

Vyhlášení výsledků 3. VS Programu OMEGA
12. 11. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA …
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. VS Programu OMEGA
16. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného…