Pátá veřejná soutěž

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 5. veřejné soutěže
17. 3. 2022
- Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 1.…