Pátá veřejná soutěž

Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže, PP1
22. 12. 2021
- 22. 12. 2021 Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního…