Loga a logolinky

V případě online použití logolinku nebo loga je vždy nutné daný prvek (logolink nebo logo + slovní vyjádření) propojit hypertextovým odkazem s webovou stránkou.

 Výše uvedené je třeba využít především na:

  • dokumentech a dalších materiálech určených veřejnosti (letáky, pozvánky, brožury, atd.)
  • prezentacích, rollupech, bannerech a dalších relevantních propagačních nástrojích užívaných  na konferencích, seminářích, atd.
  • přístrojích pořízených z prostředků projektu 
  • metodikách
  • webových stránkách projektu, sociálních sítích a dalších online kanálech
  • na online prezentacích, pokud to charakter a redakční pravidla umožňují
  • tiskových zprávách
  • multimediálních nosičích (videa apod.)

Logo není nutné využívat na dokumentech, jejichž povaha užití loga nedovoluje (úřední listiny, interní dokumenty, atd.).

Logo je možné využít ve čtyřech barevnách mutacích

Logolink je možné využít ve čtyřech barevných mutacích: