Novinky

Novinky

ENERDIGIT JOINT CALL 2023 ON DIGITAL TRANSFORMATION FOR GREEN ENERGY TRANSITION
9. 6. 2023
– The European Joint Programming Platform ERA-Net Smart Energy Systems (JPP ERA-Net SES) is pleased to announce the Joint Call 2023 on digital…
KAPPA Programme: The opportunity to increase the budget for additional activities of the projects supported in the 1st Call for Proposals
9. 6. 2023
– The Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) encourages the beneficiaries within the projects supported in the 1st Call for Proposals of the…
Program KAPPA: Možnost navýšení rozpočtu na další aktivity projektů podpořených v 1. veřejné soutěži
9. 6. 2023
– Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyzývá příjemce projektů podpořených v 1. veřejné soutěži Programu KAPPA financovaného z Fondů EHP a…
Get ready for the upcoming Biodiversa+ Call on “Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change – BiodivNBS”
8. 6. 2023
– Biodiversa+, the European Biodiversity Partnership under Horizon Europe, is pleased to announce that it will soon launch a new transnational joint…
Partnerství pro biodiverzitu Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti biodiverzity zaměřené na Nature-based solutions
8. 6. 2023
– Dne 11. září 2023 bude vyhlášena již třetí mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu – Call 2023: “Nature-based solutions for…
Prezentace z webináře k realizovaným projektům
8. 6. 2023
– Dne 7. 6. 2023 se uskutečnil webinář k realizovaným projektům. Na webináři jsme se zaměřili zejména na oblasti uzavírání smluv, změnová řízení,…
EnerDigit Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí
7. 6. 2023
– Dne 14. června 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a…
TA CR Annual Report 2022
7. 6. 2023
– We are happy to share with you our Annual Report of the Technology Agency of the Czech Republic summarising the past year. You can read an…
Filmová cena TA ČR putuje k mladým tvůrcům do Hradce Králové
2. 6. 2023
– Filmová cena Technologické agentury ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží“ se letos zaměřila na mladé filmové tvůrce –⁠ žáky základních škol. Ti…
Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 3. veřejné soutěže – dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
2. 6. 2023
– Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže…