BiodivRestore

Ochrana a obnova poškozených ekosystémů

Více informací

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 234 611 620

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT.

Více o BiodivRestore

Strategická síť BiodivERsA a Water JPI společně spouští mezinárodní era-netový projekt BiodivRestore. Cílem tohoto projektu je společně vyhlašovat výzvy, které finančně podpoří projekty zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Pro více informací navštivte webové stránky www.waterjpi.eu nebo www.biodiversa.org.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101003777.