Čtvrtá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
16.06.2014
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči
Lhůta pro podání návrhů projektů
2. 11. 2013 - 20. 12. 2013

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba
Čestné prohlášení statutárního zástupce cz
Čestné prohlášení statutárního zástupce cz-en
Příručky

Příručka pro uchazeče
Související dokumentace a formuláře
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Přehled podávaných dokumentů
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Definice výsledků podporovaných Programem ALFA
Definice podniku

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, vyhlášené dne 1. listopadu 2013.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

  • Projekty byly doporučeny k podpoře odborným poradním orgánem, ale nejsou podpořeny z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků. V případě, že se finanční prostředky uvolní, budou projekty postupně podpořeny v pořadí uvedeném v tabulce.
  • Projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

DOKUMENTY SPOJENÉ S PODPOŘENÝMI PROJEKTY VE 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU ALFA

Změnové řízení u realizovaných projektů

Pravidla pro publicitu v projektech

ARCHIV


Novinky

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4.VS Programu ALFA
2. 10. 2014
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 4. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu…
Vyhlášení výsledků 4. VS Programu ALFA
16. 6. 2014
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu…