První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
25.11.2010
Alokace
Maximální výše podpory na projekt
Maximální intenzita podpory na projekt
Uchazeči
Lhůta pro podání návrhů projektů
25. 3. 2010 - 24. 5. 2010

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro první výzvu Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlášenou dne 24. března 2010.

VÝSLEDKY PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

Změnové řízení u realizovaných projektů

Prohlášení TA ČR k možnosti odkladu dodání některých výsledků

TA ČR na základě řady podnětů ze strany příjemců  prověřila možnost odkladu dodání některých typů výsledků ve lhůtě pozdější, než je den ukončení řešení projektu. Nejvhodnějším postupem pro možnost odkladu je uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory.

Příjemce tedy v souladu se směrnicí SME-07  Směrnice pro změnová řízení projektů může podat žádost o tuto změnu, musí však řádně odůvodnit, z jakého důvodu nebude možné výsledků během řešení dosáhnout. Celý text prohlášení naleznete zde.

Pravidla pro publicitu v projektech

Vysvětlení pojmů dosažení a realizace výsledku zde.

ANALÝZY

ARCHIV

Novinky

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4.VS Programu ALFA
2. 10. 2014
- Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky formální kontroly 4. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu…
Vyhlášení výsledků 4. VS Programu ALFA
16. 6. 2014
- Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky čtvrté veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu…