Pátá veřejná soutěž - 2. podprogram

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 5. 2019
Alokace
10 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
39 286 €
Maximální intenzita podpory na projekt
55 %
Uchazeči
Podnik (malý nebo střední)
Lhůta pro podání návrhů projektů
14. 3. 2019 - 25. 4. 2019

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 5. VS programu GAMA, PP2, Seal of Excellence
Příloha č. 1 Čestné prohlášení pro uchazeče-Swom statement of the applicant
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Doplňující dokumentace

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Povinná pravidla publicity
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

24. 5. 2019

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 – Seal of Excellence, vyhlášené dne 13. března 2019.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících projektů.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke Kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem byly do veřejné soutěže podány 3 návrhy projektů, do hodnocení postoupily 3 návrhy projektů, z nich budou podpořeny celkem 3, což znamená 100% míru úspěšnosti. 

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy”), platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE.
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

ARCHIV

Novinky

Program GAMA, PP2: Vyhlášení výsledků 5. VS
24. 5. 2019
- 24. 5. 2019 Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného…
Program GAMA, PP1 - SEAL OF EXCELLENCE: Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 5.VS
9. 5. 2019
- 9. 5. 2019 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné…