Osmá veřejná soutěž – Dílčí cíl 4: Bilaterální spolupráce

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
listopad 2024
Alokace
bude zveřejněno
Maximální výše podpory na projekt
20 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
75 %
Uchazeči
podnik, výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
16. 5. 2024 - 17. 7. 2024

Novinky

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 8. veřejné soutěže - dílčí cíl 4
18. 3. 2024
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 8. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA -…