Osmá veřejná soutěž - DC4

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 8. veřejné soutěže - dílčí cíl 4
18. 3. 2024
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 8. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA - dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce  (dále jen…