Pátá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 1. 2023
Alokace
710 mil. Kč (předběžně)
Maximální výše podpory na projekt
PP1 - 10 mil. Kč; PP2 - neomezeno
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 - 90 %; PP2 - 60 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
2. 6. 2022 - 27. 7. 2022

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


17. 3. 2022

Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 5. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 1. června 2022. 

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.


Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu THÉTA naleznete ZDE


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu THÉTA směřujte prosím na Helpdesk.

Novinky

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 5. veřejné soutěže
17. 3. 2022
- Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA. …