Pátá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 1. 2023
Alokace
710 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
PP1 - 10 mil. Kč; PP2 - neomezeno
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 - 90 %; PP2 - 60 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
2. 6. 2022 - 27. 7. 2022

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Specifikace jednotlivých programů
Přiloha č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku NmetS
Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Obecná příručka pro hodnotitele
Pravidla pro publicitu
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Základní informace pro uchazeče 5.VS

Aktualizováno 23. 9. 2022

Program THÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA vyhlášené dne 1. června 2022.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 122 návrhů projektů z celkového počtu 124 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bylo zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže Programu THÉTA:

 • 122 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže – aktualizace ke dni 22. 9. 2022;
 • 2 návrhy projektů nepřijaté do veřejné soutěže – aktualizace ke dni 22. 9. 2022.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 25. srpna 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.


1. 6. 2022

Program THÉTA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 1. června 2022 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Program THÉTA).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení páté veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 2. června 2022 v 9:00 a končí dnem 27. července 2022 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých stránkách informační prezentaci, kde budou shrnuty podmínky veřejné soutěže. 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2018, 2019, 2020); 
 • splňují definici podniku v obtížích
 • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 27. 7. 2022.

V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí na Helpdesku), pokud odpověď nenaleznete, můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.


17. 3. 2022

Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 5. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 1. června 2022. 

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.


Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu THÉTA naleznete ZDE


Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu THÉTA směřujte prosím na Helpdesk.

Novinky

Program THÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže
26. 8. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné…
Program THÉTA: Základní informace pro uchazeče 5. veřejné soutěže
13. 7. 2022
- Technologická agentura České republiky připravila informační materiál pro uchazeče 5. veřejné soutěže Programu THÉTA, která byla vyhlášena dne 1.…