Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
14. 1. 2021 - 3. 3. 2021
Termín vyhlášení výsledků
do 31. 8. 2021
Alokace
180 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
podniky, výzkumné organizace

Dokumenty

Více informací

Oznámení termínu vyhlášení 4. veřejné soutěže, podprogram 2 – “Nováčci” a předběžných parametrů.

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 13. ledna 2021

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 

O podporu v podprogramu 2 – Nováčci mohou žádat v roli hlavního uchazeče takové podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Čtvrtá veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 2 – Nováčci se liší od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v podprogramu Nováčci, v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu TREND je k nahlédnutí ZDE

Po vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR ve spolupráci s MPO pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR. 

Více informací ke 4. veřejné soutěži Programu TREND se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu TREND směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory, na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz/