Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji je otevřena

Od 1. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat
do 31. 10. 2022, 15:00 SEČ.

Cílem výzvy je přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v problematice zacházení s vodními zdroji děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody, které souvisí
s extrémními událostmi.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 700 000 EUR, z toho maximálně 230 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí. Kromě této podmínky musí projekty zahrnovat alespoň dva nezávislé právní subjekty ze dvou různých členských států EU nebo zemí přidružených k programu Horizont Evropa jako příjemce finanční podpory. Maximální počet způsobilých partnerů v konsorciu je sedm, z toho může být maximálně jeden z nich samofinancovaný.

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*: 

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, VLAIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Německo (BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie (EPSRC UKRI).

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 1. 9. 2022

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Water4All Call 2022 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

Podrobnosti k výzvě se dozvíte 4. 10. 2022 na online Workshopu k výzvám Evropských partnerství. Více informací spolu s registrací naleznete na tomto odkazu.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz nebo www.waterjpi.eu.