Podpory komercializace výsledků VaVaI

HISTORIE

Export výsledků výzkumu, vývoje a inovací byl zahájen v rámci projektu „Zefektivnění činnosti TA ČR“ projektu (reg. č.CZ.1.04/4.1.00/D4.00003) financovaného z Evropského sociálního fondu EU. V rámci projektu byla připravena Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu. Na tuto činnost navázal projekt Nastavení systému a regionální spolupráce v oblasti poradenství, poskytování dat a informací klientům TA ČR (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008941).

Ve spolupráci s regionálními koordinátory byla činnost podpory exportu šířena v krajích ČR jako součást specifického poradenství, které koordinátoři poskytují.

Projekt Podpora exportu byl ukončen v roce 2022 a jeho aktivity přešly pod oddělení poradenství. Více podrobností o projektu Export výsledků výzkumu, vývoje a inovací je uveden v každoročních Výročních zprávách.

S KÝM SPOLUPRACUJEME


UKÁZKA PROJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO PODPORY EXPORTU

Kompletní přehled ukázek projektů ZDE.Best practise

Výroční zprávy