Export výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Naším cílem je, aby se výsledky státem podpořených projektů výzkumu a vývoje uplatnily na tuzemském trhu i v zahraničí. S touto myšlenkou vznikl společný projekt institucí “Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje”. V tomto projektu skupina expertů cílenou poradenskou podporou pomáhá zajistit komercializaci výsledků výzkumu a inovací vybraných projektů. Tuto službu  poskytujeme zdarma vybraným ukončeným projektům podpořeným státem, které mají komerční potenciál a jejichž autoři se přihlásí ke spolupráci
v projektu.

CO ZÍSKÁTE
  • Pomoc institucí při hledání výrobců, trhů, odbytu, spolupracujících partnerů a informací
  • Know-how užitečné pro prezentaci
  • Možnost prezentovat výsledky projektů
  • Podporu PR a marketingu


Spojte se s námi a využijte naší podpory

Vyplňte krátký nezávazný formulář, naši kolegové se s Vámi spojí > VYPLNIT FORMULÁŘ
V případě dotazů nás kontaktujte na tel.: + 420 234 611 313 nebo e-mailu: vicenova@tacr.cz


JAK TO FUNGUJE

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Spojili jsme síly s ostatními organizacemi státní správy i nevládního sektoru a každoročně vybíráme projekty, kterým poskytujeme cílené poradenství.

ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU


UKÁZKA PROJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO PODPORY EXPORTU

Kompletní přehled ukázek projektů ZDE.


VÍCE O PROJEKTU
Celý projekt byl zahájen v rámci “Zefektivnění činnosti TA ČR” projektu (reg. č.CZ.1.04/4.1.00/D4.00003) financovaného z Evropského sociálního fondu EU. Byla také připravena Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu. Více podrobností o projektu je uvedeno v každoročních Výročních zprávách.

Výroční zpráva včetně vyhodnocení pěti let projektu ZDE.


EUROQUITY

Nabízí velmi inovativním a rychle rostoucím společnostem snadnější přístup k síti hlavních evropských Business Angels, k investorům rizikového kapitálu a k novým obchodním partnerům.