Éta

Program ÉTA: Připravovaná 6. veřejná soutěž
20. 10. 2021
- Veřejná soutěž nebude vyhlášena v plánovaném termínu a o dalším postupu budete informováni na stránkách TA ČR.
Program ÉTA: Informace k připravované 6. veřejné soutěži
16. 7. 2021
- V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) upravila harmonogram vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Vyhlášení další veřejné soutěže…
Program ÉTA: Nejčastější důvody k nedoporučení návrhů projektů k podpoře v 5. veřejné soutěži
9. 4. 2021
- Nejčastější důvody k nepodpoření návrhů projektů v páté veřejné soutěži programu ÉTA se z větší části shodují s těmi, které byly příčinou neúspěchu ve všech předcházejících soutěžích. Zkušenost z…
Program ÉTA: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže
29. 3. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a…
Program ÉTA a ZÉTA: podpora výzkumných záměrů v roce 2021 a dále
8. 12. 2020
- Technologická agentura České republiky nadále plánuje podporu projektů se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků. Přesto, že…