Pátá veřejná soutěž

Program ÉTA: Nejčastější důvody k nedoporučení návrhů projektů k podpoře v 5. veřejné soutěži
9. 4. 2021
- Nejčastější důvody k nepodpoření návrhů projektů v páté veřejné soutěži programu ÉTA se z větší části shodují s těmi, které byly příčinou neúspěchu ve všech předcházejících soutěžích. Zkušenost z…
Program ÉTA: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže
29. 3. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a…
Program ÉTA: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. VS
13. 11. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného…
Program ÉTA: Prezentace a videozáznam z webináře k 5.VS
7. 9. 2020
- Dne 4. září 2020 byl ze sídla Technologické agentury České republiky skrze google.meet promítán webinář k 5. veřejné soutěži Programu ÉTA. Z webináře je dostupná prezentace a videozáznam. Všem…
Program ÉTA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže
2. 9. 2020
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. září 2020 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a…